2016

zpráva o činnosti spolku v roce 2016 - v rozpracovanosti

 

zůstatky finančních prostředků k 31.12.2016

53.764,- Kč na bankovním účtu a 8.846,- Kč v hotovosti

 

4.Q 2016

příjmy celkem 10.900,- Kč (bankou 4.650,- Kč, hotově 6.250,- Kč), z toho

10.350,- Kč dary

    400,- Kč členské příspěvky

    150,- Kč příspěvek na kastraci

 

výdaje hotově celkem 1.172,- Kč, z toho

   183,- Kč   barevný tisk

     200,- Kč krmivo dočaska Arya

   789,- Kč opthamol. vyšetření, léky - platební výměr Veterinární klinika VLTAVA

 

výdaje bankou celkem 15.011,- Kč

15.011,- Kč veterinární služby 08-11/2016 - faktura MVDr. Hlaváč

 

3.Q 2016

příjmy celkem 12.625,- Kč (bankou 12.050,- Kč, hotově 575,- Kč), z toho

1.600,- Kč členské příspěvky

2.350,- Kč dary

  300,- Kč příspěvky na ošetření / adopce kočky

  375,- Kč prodej darovaných věcí - kočky

8.000,- Kč vklad hotovosti na bankovní účet

 

výdaje hotově celkem 9.651,- Kč, z toho

8.000,- Kč odvod hotovosti na bankovní účet

  450,- Kč příspěvek na kastraci - kočka zahrádky

1.201,- Kč zdravotnický materiál, léky - Anuška

 

výdaje bankou celkem 7.830,- Kč

7.830,- Kč veterinární služby 04-07/2016 - faktura MVDr. Hlaváč

 

2.Q 2016

příjmy celkem 31.439,- Kč (bankou 26.950,- Kč, hotově 4.489,- Kč), z toho 

    700,- Kč členské příspěvky

 8.974,- Kč dary

20.000,- Kč Město Klatovy - smlouva o spolupráci

    900,- Kč příspěvky na ošetření / adopce kočky

    865,- Kč charitativní krámek výstava, předvánoční aukce - prodej darovaných věcí

 

výdaje hotově celkem 3.731,- Kč, z toho

1.895,- Kč přehled výdajů

(tisk plakátů a fotek na jarní umísťovací výstavu, pronájem sálu - výstava)

1.836,- Kč chirurgické ošetření, zdravotnický materiál, léky (Anuška)

 

výdaje bankou celkem 6.965,- Kč, z toho

6.965,- Kč veterinární služby 12/2015-03/2016 - faktura MVDr. Hlaváč

(uplatněné 2 poukazy na kastrace - 2 x kocour)

 

1.Q 2016

příjmy celkem 7.050,- Kč (bankou 4.650,- Kč, hotově 2.400,- Kč), z toho

2.900,- Kč členské příspěvky

3.850,- Kč dary

  300,- Kč příspěvky na kastrace - kastrační akce (vydány 2 poukazy)

 

výdaje hotově celkem 429,- Kč, z toho

  400,- Kč kastrace Zoro

   29,- Kč barevný tisk - fotky nástěnka

 

výdaje bankou celkem 0,- Kč, z toho

 

pro případ, že by odkazy na transparentní účet nefungovaly příkládáme i naskenované bankovní výpisy

1.Q/2016

2.Q/2016

3.Q/2016

4.Q/2016