2017

zpráva o činnosti spolku v roce 2017 - v rozpracovanosti

 

zůstatky finančních prostředků k 31.12.2017

32.758,- Kč na bankovním účtu a 7.203,- Kč v hotovosti

 

4.Q 2017

příjmy celkem 13.592,- Kč (bankou 8.592,- Kč, hotově 5.000,- Kč), z toho

7.592,- Kč dary

2.300,- Kč členské příspěvky

3.700,- Kč vklad hotovosti na bankovní účet

 

výdaje hotově celkem 3.700,- Kč, z toho

3.700,- Kč odvod hotovosti na bankovní účet

 

výdaje bankou celkem 0,- Kč

 

3.Q 2017

příjmy celkem 1.650,- Kč (bankou 1.650,- Kč), z toho

1.650,- Kč dary

 

výdaje hotově celkem 0,- Kč

 

výdaje bankou celkem 11.462,- Kč

11.462,- Kč veterinární služby 01-07/2017 - faktura MVDr. Hlaváč

 

2.Q 2017

příjmy celkem 3.550,- Kč (bankou 2.850,- Kč, hotově 700,- Kč), z toho

   700,- Kč členské příspěvky

2.850,- Kč dary

 

výdaje hotově celkem 0,- Kč

 

výdaje bankou celkem 0,- Kč

 

1.Q 2017

příjmy celkem 3.964,- Kč (bankou 3.764,- Kč, hotově 200,- Kč), z toho

   900,- Kč členské příspěvky

2.764,- Kč dary

   300,- Kč příspěvky na ošetření / adopce kočky (Šmudlinka Krasomilka)

 

výdaje hotově celkem 3.843,- Kč, z toho

3.843,- Kč operace očí (Goliáš, Bertík) - platební výměr Veterinární klinika VLTAVA

 

výdaje bankou celkem 0,- Kč

 

pro případ, že už by odkazy na transparentní účet nefungovaly příkládáme i naskenované bankovní výpisy

 1Q/2017

2Q/2017

3Q/2017

4Q/2017