2014

zpráva o činnosti spolku v roce 2014

 

zůstatky finančních prostředků k 31.12.2014

21.332,- Kč na bankovním účtu a 6.712,- Kč v hotovosti

 

příjmy celkem 40.224,- Kč (bankou 30.890,- Kč, hotově 9.334,- Kč), z toho

 3.500,- Kč členské příspěvky

14.224,- Kč dary

20.000,- Kč příspevěk na podporu činnosti od Města Klatovy

    500,- Kč příspěvky na ošetření / adopce kočky

 2.000,- Kč vklad hotovosti z bankovního účtu

 

výdaje hotově celkem 2.622,- Kč, z toho

 1.099,- Kč zřizovací výdaje

   435,- Kč krmivo, toaleta, antiparazitní přípravek - domácí depozitum

   648,- Kč výdaje na prezentaci - výstava chovatelů

   440,- Kč výdaje 1. umisťovací výstava

 

výdaje bankou celkem 9.558,- Kč, z toho

 2.573,- Kč veterinární služby 09-10/2014 - faktura MVDr. Hlaváč

 4.519,- Kč veterinární služby 11-12/2014 - faktura MVDr. Hlaváč

   436,- Kč veterinární služby - faktura MVDr. Švejd

     30,- Kč bankovní poplatek

2.000,- Kč výběr hotovosti do pokladny

 

přehledy transakcí na transparentním účtu, na který vedou některé odkazy, fungují zdá se pouze 12 měsíců zpátky, proto příkládáme i naskenované bankovní výpisy