2015

zpráva o činnosti spolku v roce 2015

 

zůstatky finančních prostředků k 31.12.2015

35.270,- Kč na bankovním účtu a 10.115,- Kč v hotovosti

 

4.Q 2015

příjmy celkem 42.482,- Kč (bankou 28.550,- Kč, hotově 13.932,- Kč), z toho

14.302,- Kč dary

20.000,- Kč Město Klatovy příspěvek na činnost 

 4.000,- Kč vklad hotovosti z bankovního účtu

 1.800,- Kč dobrovolné vstupné podzimní umísťovací výstava

 2.080,- Kč charitativní krámek výstava, předvánoční aukce - prodej darovaných věcí

   300,- Kč příspěvek na ošetření / adopce kočky

 

výdaje hotově celkem 8.114,- Kč, z toho

1.492,- Kč klec na výstavy

2.189,- Kč  přehled výdajů - podzimní umísťovací výstava

(tisk plakátů a fotek, pronájem sálu)

2.145,- Kč zdravotnický materiál, léky - Anuška

2.027,- Kč veterinární ošetření, léky, kastrace - Žofík, Anuška, Karolínka

  185,- Kč št oček razítko

   76,- Kč poštovné - předvánoční aukce facebook

 

výdaje bankou celkem 17.555,- Kč

13.555,- Kč veterinární služby 06-11/2015 - faktura MVDr. Hlaváč

 4.000,- Kč výběr hotovosti do pokladny

 

3.Q 2015

příjmy celkem 3.192,- Kč (bankou 2.350,- Kč, hotově 842,- Kč), z toho

2.892,- Kč dary

  300,- Kč příspěvky na kastrace - kastrační akce (vydány 2 poukazy)

 

výdaje hotově celkem 1.450,- Kč, z toho

  908,- Kč veterinární ophtamologické vyšetření (Karolínka) - platební výměr Veterinární klinika VLTAVA s.r.o.

  542,- Kč zdravotnický materiál, léky - Anuška

 

výdaje bankou celkem 0,- Kč

 

2.Q 2015

příjmy celkem 11.219,- Kč (bankou 5.250,- Kč, hotově 5.969,- Kč), z toho

2.400,- Kč členské příspěvky

3.850,- Kč dary

1.000,- Kč příspěvky na ošetření / adopce kočky

3.369,- Kč dobrovolné vstupné jarní umísťovací výstava

  600,- Kč příspěvky na kastrace - kastrační akce (vydány 4 poukazy)

 

výdaje hotově celkem 3.028,- Kč, z toho

2.123,- Kč přehled výdajů

(poštovné, tisk plakátů a fotek na jarní umísťovací výstavu, pronájem sálu - výstava)

  905,- Kč veterinární ošetření, kastrace (Olaf) - platební výměr MVDr. Mikoška

 

výdaje bankou celkem 7.614,- Kč, z toho

  300,- Kč vzdělávací balíček Kulich do škol

(inspirace pro plánovanou účast na přednáškách pro školy)

7.314,- Kč veterinární služby 03-06/2015 - faktura MVDr. Hlaváč

(uplatněné 3 poukazy na kastrace - 2 x kočka, 1 x kocourek)

 

1.Q 2015

příjmy celkem 9.360,- Kč (bankou 7.360,- Kč, hotově 2.000,- Kč), z toho

1.900,- Kč členské příspěvky

2.550,- Kč dary

  500,- Kč příspěvky na ošetření / adopce kočky

    60,- Kč hračky pro kočky / prodej darovaných věcí

4.350,- Kč vklad hotovosti z pokladny na bankovní účet

 

výdaje hotově celkem 6.748,- Kč, z toho

4.350,- Kč odvod hotovosti na bankovní účet

2.398,- Kč 4 x kastrace kočky zahrádkářské kolonie -  faktura MVDr. Nešporová 

 

výdaje bankou celkem 4.403,- Kč, z toho

2.027,- Kč veterinární služby 12/2014 - 01/2015 - faktura MVDr. Hlaváč

2.376,- Kč veterinární služby 01-03/2015 - faktura MVDr. Hlaváč

 

přehledy transakcí na transparentním účtu, na který vedou některé odkazy, fungují zdá se pouze 12 měsíců zpátky, proto příkládáme i naskenované bankovní výpisy

1.Q/2015

2.Q/2015

3.Q/2015

4.Q/2015