Důležitá informace

NEJSME ÚTULKEM ANI DEPOZITEM

nemáme žádné vlastní ani pronajaté prostory, aktuálně ani dobrovolníky, kteří by mohli nalezencům poskytnout dočasnou péči, skutečně nemáme kočičky, kde umístit


Něco málo o nás

 

Jsme skupina dobrovolníků, kterým nejsou lhostejné osudy kočičích obyvatel v našem městě a chceme se pokusit současnou situaci změnit.

 

K rozhodnutí založení našeho spolku v červenci 2014 přispěly největší měrou informace o tom, že naše město nechává toulavé a opuštěné kočky utrácet!

V letech 2014-2016 jsme od města Klatovy obdrželi příspěvky na činnost spolku v celkové výši 60.000,- Kč. Rozhodli jsme se je přijmout a použít na kastrace a nutnou veterinární péči a naivně doufali, že snad dojde v přístupu města i k dalším krokům k lepšímu. Vnímáme to tak, že ke změně zatím nedošlo a přes všechno co se nám v uplynulých letech podařilo, nebyla tohle přesně cesta, kterou jsme plánovali jít, ale snad i s menší zajížďkou dojdeme do cíle. Nebylo naším záměrem suplovat povinnosti města ani okolních obcí v péči o nalezená zvířata. Mnoho občanů, kteří nás kontaktují, nás mylně považuje za útulek a domnívá se, že máme povinnost se o nalezené zvíře postarat. Pokud je nějaká možnost, samozřejmě ji nabídneme, ale počet zvířat v domácnostech členů od založení spolku jen narostl a takto již dále pokračovat nelze. Spolupráci s městem, dá-li se to tak nazvat, považujeme za ukončenou.

 

V roce 2017 budeme (v souladu s účely/poslání spolku dle stanov) zejména shromažďovat a předávat informace o nalezených, toulavých, opuštěných příp. týraných zvířatech a motivovat město a obce, aby plnili svoje zákonem stanovené povinnosti, a to vlastními silami i prostřednictvím občanů, kterým nejsou osudy potřebných zvířat lhostejné.

I nadále budou našimi cíly - podpora kastrací, nalezení domovů kočkám, které jsou v naší péči, pomoc při hledání ztracených zvířat, zveřejňování informací o zvířatech nalezených, osvětová činnost a pomoc podobně zaměřeným spolkům.

 

Pokud máte pocit, že by se v rámci ochrany zvířat v našem městě a okolí dalo dělat víc, pak ani chvíli neváhejte.

 


Účely / poslání spolku dle stanov

veřejně prospěšná činnost,

spolupráce při odchytu toulavých a opuštěných koček s orgány města a městskou policií,

zajišťování prvotní veterinární péče,

spolupráce při umísťování odchycených koček do depozit a následně do adopce,

podpora zapojení města do kastračního programu toulavých koček,

pomoc občanům při vyhledávání ztracených zvířat,

propagace výše uvedených činností a osvětová činnost, orientovaná na problematiku soužití lidí a zvířat ve městech obecně,

spoluúčast při organizování propagačních a umísťovacích akcí pro nalezené kočky,

pořádání vzdělávacích akcí zaměřených na zájmový chov zvířat s důrazem na etologii a zásady bezproblémového soužití zvířat a lidí ve městech,

soustřeďování a předávání informací o toulavých, opuštěných a týraných zvířatech, spolupráce s podobně zaměřenými spolky.